مطالعات نشان می دهند مکمل های غذایی می توانند میزان بستری مجدد را کاهش دهند

۱۱ سال تحقیقات نوآورانه و پردازش اطلاعات بر روی بیماران بستری شده تحت بیمه سالمندان در سی و پنجمین گردهمایی تصمیم گیری های پزشکی در بالتیمر مریلند ارائه شد. آنالیز ها شواهد مثبتی را یافتند از این که چگونه مکمل های غذایی، به طور موثر میزان مراجعه مجدد به بیمارستان را کاهش می دهند. این خبری بزرگ برای صنایع پزشکی آمریکاست، ابتدا به این دلیل که بیماران تحت پوشش بیمه سالمندان، عموما به جای مکمل های غذایی، داروهای تجویزی دریافت می کنند و به نظر ی رسد این سیستم داروی تجویزی، پاسخدهی لازم را نداشته است، زیرا در سیستم کنونی بیمه سالمندان از هر ۵ بیمار یک نفر در همان سال مجددا بستری می شود.
تحقیقی که در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و دانشگاه استنفورد انجام شده است نشان می دهد که چگونه مکمل های غذایی خوراکی به بیماران بستری شده تحت

  • بیمه سالمندان کمک می کند تا میزان بستری مجدد و مدت زمان بستری را تا ۳۰ روز کاهش دهند.
  • مطالعه کاهش ۱۰.۱ درصدی در میزان بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب را نشان داد.
  • مطالعه کاهش ۱۲ درصدی در میزان بستری مجدد کسانی که از حمله قلبی رنج می برند را گزارش داد.

به طور میانگین این مطالعه کاهش ۸.۴ درصدی در بستری مجدد همه بیماران صرف نظر از تشخیص را نشان داد.

تصور کنید کیفیت زندگی خوبی که سالمندان می توانستند در سال های پیری خود مجدد به دست آورند، اگر تغذیه ساده به صورت مکمل مورد استفاده قرار می گرفت. در راس زندگی با کیفیت، صرفه جویی در وقت و هزینه نیز گزارش شده است.

  • کاهش ۱۶ درصدی در زمان بستری بیماران مشاهده شد.
  • این برابر با صرفه جویی ۱.۶۵ روز به میزان هر نفر است.
  • هم چنین کاهش هزینه ۱۵.۸ درصدی که حدودا برابر با ۳۰۰۰ دلار است.

شکستن باور های عرفی

باور های عرفی مکمل های غذایی را به عنوان موارد غیر ضروری و هزینه اضافی تصور می کرد، اما این مطالعه ۱۱ ساله به مبارزه با این افسانه پرداخت. مکمل های غذایی قادر به انجام صرفه جویی هزاران دلاری به نسبت هر بیمار برای صنعت پزشکی هستند و به بیماران کمک می کنند تا سریع تر بهبود یابند و امکان بستری مجدد آن ها را کاهش می دهند.

تجویز مکمل های غذایی مناسب، به جای داروی مناسب، آینده مراقبت های بهداشتی در آمریکاست. در حال حاضر آگاهی های زیادی وجود دارد که تعبیر جدید از تغییر در مراقبت بهداشتی را موجب خواهد شد. باور های عرفی باید به چالش کشیده شوند و همه ی مواد غذایی باید جایگزین سیستم کنونی شوند.